Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Şirket:

www.partify.com.tr internet sitesi (“Site”) üzerinde münhasır hak sahibi, merkezi Serhat Mahallesi 1147. Cadde 12/2 Yenimahalle / Ankara

adresinde bulunan TAPP ENDÜSTRİYEL REKLAM SANAYİ TİCARET A.Ş.’dir. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır).

Karşı Taraf:

Site’ye bağlanarak, bu adresteki her türlü bilgi, resim veya yayına herhangi bir şekilde erişip görüntüleyen, Site’ye üye olarak kişisel verilerini paylaşan ve buna muvafakat eden gerçek veya tüzel kişidir (Bundan sonra “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır).

Konusu:

Bu Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasına ilişkin genel hükümler ile Şirket’in bilgi toplama yöntemi ve kullanma şekilleri ile bunları muhafaza yöntemini açıklamakta ve bu kapsamda tarafların yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kullanıcı Site’ye bağlandığı andan itibaren, bu Sözleşme’de yer alan tüm hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılacak, bu sözleşmede düzenlenen hususları bilmediğini de ileri süremeyecektir.

Site’nin Kullanım Koşulları:

  1. Site’yi kullanırken veya üye olurken veya Site üzerinden alışveriş yapılırken talep edilen bilgileri verme ihtiyarı Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı uygun görmez ise kişisel bilgilerini vermekten imtina edebilir.
  2. Bununla birlikte, Site’de yer alan bazı hizmet, promosyon ya da özel fırsatlardan yararlanılması, kampanya ve yarışmalara katılınması ve Site üzerinden alışveriş yapılması gibi muhtelif hizmetlerden yararlanmak doğrudan bu Site’ye veya Site tarafından link verilen veya işaret edilen herhangi bir siteye üye olunması koşuluna bağlıdır. Üye olmayan Kullanıcılar’ın sayılan işbu imkanlardan faydalanmaları mümkün olmayacaktır.
  3. Üyelik işlemi sırasında, Kullanıcılar’dan ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi bazı kişisel bilgilerin verilmesi istenir ve bu bilgilerin tam ve eksiksiz olarak verilmemesi halinde üyelik talebi reddedilebilir. Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerini amaca uygun olarak kullanacak ve Kullanıcı’nın rızasını almaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamda, Site’ye üye olurken verdiği bilgiler kullanılarak kendisine Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan eder.
  4. Kullanıcı, Şirket tarafından talep edilebilecek veya kendisi tarafından aktarılan bilgiler ile Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgilerin, kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar ve/veya cep telefonundan kısa mesaj/görüntülü multimedya mesaj (SMS/MMS) aracılığıyla izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılmasına muvafakati olduğunu beyan ve kabul eder.
  5. Şirkete 0850 532 02 03 numarasından hafta içi 09:00 – 17:00, hafta sonu Cumartesi 09:00 – 12:30 saatleri arasında ulaşılabilir.

Kişisel Bilgilerin Mahiyeti ve Kullanımı:

Kullanıcı kişisel bilgi ve verileri aşağıdaki hallerde kullanılabilir:

  1. Site Üyeliği ve Yarışmalar:

Site üye olmak isteyen Kullanıcılar’ın üyelik işlemi sırasında bazı kişisel bilgilerini kendilerine daha iyi hizmet vermek ve diğer uygun amaçlarla toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan bilgiler, Şirket tarafından zaman zaman Site üzerinden düzenlenecek yarışmalar ya da çekiliş ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilir.

  1. Site Üzerinden Yapılacak Alışverişler ve Buna Bağlı Olarak Yapılacak Teslimatlar:

Kullanıcılar’a ilişkin kişisel bilgiler, Kullanıcılar tarafından Site üzerinden yapılacak alışverişlerde ve alışveriş sonrası satın alınan ürünlerin teslimatında kullanılabilir.

  1. Anketler:

Kullanıcılar’a ilişkin bilgiler yeni ürün geliştirilmesi, ürünlerin üretim, dağıtım, pazarlanması ve reklamlarında kullanılabilir. Site’de yer alan anketler katılıp katılmamak Kullanıcılar’ın inisiyatifindedir.

  1. Bilgilendirme Hizmetleri:

Kullanıcılar, Şirket’in ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi istemeleri, soru ve talepleri, Site içerisindeki belirli bölgelere erişimlerinin sağlanması ve Site aktiviteleri hakkında kendileri ile iletişim kurulabilmesi için Şirket temsilcilerinin kendileri ile kişisel bilgi ve verilerini kullanarak irtibat kurabileceklerini kabul ederler.

Kişisel bilgiler ürün bilgi ve promosyonları ile ilgili güncel bilgilerin Kullanıcılar’a ulaştırılması amacıyla da kullanılabilir.

  1. Kişisel Olmayan Bilgiler ile Diğer Bilgiler:

Şirket, Site’de kişisel bilgilerin yanı sıra kişisel olmayan bilgiler de toplayabilir. Bu bilgilerin bir kısmı teknik zorunluluklar, bir kısmı ise Site’nin tasarımı, sürdürülebilirliği, sitedeki sayfaların düzgün görüntülenmesi gibi amaçlar için kullanılmaktadır.

Site’de, kullanılan tarayıcı, işletim sistemi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret tarih ve saati, daha önce Site’nin Kullanıcılar tarafından ziyaret edilip edilmediği gibi bilgiler de otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel Bilgilerinizin Güncellenmesi:

Kullanıcılar, bu sitede yer alan kişisel bilgilerin eklenmesi, düzeltilmesi veya güncellenmesi işlemlerini Kullanıcı şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilirler. Kişisel bilgilerin güncellenmemesi sebebiyle, Site üzerinden verilen hizmetlerde yaşanacak gecikme ve problemlerden Şirket sorumlu tutulamayacaktır.

Kullanıcı’nın Çocuk Olması:

Bu Site Türk mevzuatındaki düzenlemelere uygun olarak yönetilmektedir. Site Kullanıcılar’ın çocuk olması halinde, çocukların Site’ye erişim ve Site’yi kullanmaları ebeveynleri veya bir yetişkin tarafından denetlenmeleri ve onların izin ve onayları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 18 yaşından küçükler Site’ye üye olamazlar ve Site üzerinden alışveriş yapamazlar. Site üyesinin 18 yaşından küçük olduğunun tespiti halinde Şirket üyeliği derhal iptal eder.

Kişisel Olmayan ve Diğer Bilgilerin Toplanması:

Kullanıcılar tarafından Site’ye giriş yapılan bazı durumlarda, Site “Cookie” (Çerez) teknolojisi aracılığıyla kişisel olmayan IP adresi gibi bazı teknik bilgileri otomatik olarak kaydedebilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ın internet tarayıcıları veya bilgisayarlarının türü, internet servis sağlayıcılarının domain adresi, ziyaret sayı, süresi ve karakter tercihlerini içerebilir. Site’nin ziyaretçi sayısı kümülatif şekilde takip edilmektedir. Bu işleme Kullanıcılar’a ait kişisel bilgiler de dahil edilmemektedir. Bu bilgiler Site’nin güncel kalmasını ve Site’nin Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre şekillendirilebilmesini sağlamaktadır. Bu kişisel olmayan bilgiler Şirket’in bağlı şirketleri, iştirakleri, iş ortakları ile paylaşılabilir. Kullanıcılar bilgisayarlarında “cookie” (çerez) kullanımını engellemeleri veya kullanım olduğu takdirde uyarı vermesi için ayarlayabilirler.

Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği:

Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin güvenliğini sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Ancak Şirket gerekli özeni sağladığı halde sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak Kullanıcılar’a herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Kullanıcı’nın bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu değildir.

Diğer Siteler:

Site, Şirket’e ait olmayan başka sitelere link içerebilir. Söz konusu diğer siteler Şirket tarafından kontrol edilmedikleri gibi, bu sitelerin içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikaları ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

Bu nedenle Kullanıcılar söz konusu sitelerde bilgi indirir veya materyal yüklerken haklarının zedelenebileceği, bilgisayarlarına virüs girebileceği gibi tüm riskleri yüklenmiş kabul edilirler. Diğer sitelerin kullanım kayıt koşulları ve gizlilik politikalarının dikkatlice incelenip kabul edilmesi bizzat Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır.

Bu sitelerden bilgi indirmek Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin kullanılmasına, fikri mülkiyet haklarının zedelenmesine veya bilgisayarlarına virüs girmesine neden olabilir. Kullanıcılar, bu Site’den ayrıldıklarında veya diğer bir internet sitesine bağlandıklarında, diğer sitelerin gizlilik politikasını ve kullanım kayıt ve koşullarını okumalıdırlar. Bununla birlikte Kullanıcılar’ın, Şirket’e biri olduğunu iddia eden veya benzeyen sitelerin (elektronik posta ile bağlantılı olanlar dahil) güvenilirliğini sorgulamaları da kendi sorumluluklarındadır. Kullanıcı, bu durumlar ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi:

Bu Sözleşme ve Site’nin kullanım ve erişiminden doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir.

Buna göre Kullanım Koşulları’nın geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere uyuşmazlıkların çözümünde Türk Kanunları uygulanacak, Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Türkiye’den farklı bir ülkede yaşayan Kullanıcılar’ın tabi oldukları yasalara uygun davranmaları tamamen kendi sorumlulukları altındadır.

Devir:

Şirket bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yetkilerini üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisini haizdir.

Değişiklikler:

Şirket’in işbu Üyelik Sözleşmesi üzerinde önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Üyelik Sözleşmesi hüküm ve koşullarını düzenli olarak okuyarak yapılan değişikliklerden haberdar olmaları gerekmektedir. Yapılan tüm değişiklikler siteye yüklendiği andan itibaren geçerlidir. Bu Site’yi kullanmaya devam ederek, Site erişimini sürdüren Kullanıcılar, bu değişikliklerden haberi oldukları ve değişen hüküm ve koşulları onayladıklarını kabul eder.

İletişim

Kullanıcılar Site hakkında her türlü yorum, soru, şikâyet ve önerilerini Şirket’in aşağıda verilen adres, telefon veya e-posta adresine iletebilirler.

Adres:

Serhat Mahallesi 1147. Cadde 12/2 Yenimahalle / Ankara

merhaba@partify.com.tr

0850 532 02 03

Bu haklarınızı kullanmak için, kişisel verilerinizi işleyen Partify ile iletişime geçebilirsiniz. Veri koruma yöneticimiz, verilerinizle ilgili sorularınızı cevaplandırmak veya haklarınızı kullanmanıza yardımcı olmak için sizinle iletişim kuracaktır.